Týždeň po úspechu Mac Jail nadviazala na víťaznú nôtu ďalšia kobylka v majetku Vimaru Dvorníky. Od úvodných metrov pulujúcu Purpur Princess pustil jej navigátor Tamás Nagy na špicu, pred ostatnými účastníkmi si vytvorili náskok, ktorý si udržali až do cieľa 2200 metrovej trate hendikepu Tata-Remeteségi na syntetickom povrchu . Ryška, ktorú odchoval Pavel Vigaš, prispela na chod stajne sumou 200 000 forintov.

Smolnú séria druhých umiestnení dosiahli kobylky Topolina a Contess Logist v Bratislave a Budapešti. Prvej menovanej, hotovanej Samuelom Sokolom, ušlo prvenstvo po boji o krk a v následnom štarte po tuhom boji o hlavu.

Contess Logist: Kolosnémai HP (2. miesto)

Topolina: Cena Rosensturma (2. miesto)

Topolina: Cena Waajidy (2. miesto)

(foto facebook Magyar Lovaregylet – Hungarian Jockey Club – Pesti Turf)